18. augusta 2016

Elektronické aukcie pre verejnú správu

Pre organizácie verejnej správy ponúkame komplexnú realizáciu zákazok na tovary, služby a práce bežne dostupné na trhu prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému:

  • registráciu organizácie do Elektronického kontraktačného systému (ďalej len „EKS“)
  • prípravu opisných formulárov podľa požiadaviek organizácie
  • stanovenie technických a opisných špecifikácií predmetu obstarávania tak, aby výsledok zodpovedal predstavám organizácie
  • všeobecnú konzultačnú a poradenskú činnosť pri obstarávaní tovarov, služieb a prác prostredníctvom EKS
  • poskytovanie ďalších služieb podľa špecifikácií organizácie súvisiacich s využívaním EKS

 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky, mailom alebo osobne. Kontaktujte nás prosím – reagujeme obratom.