18. augusta 2016

Verejné obstarávanie pre súkromný sektor

Pre organizácie súkromného sektora ponúkame:

  • vyhľadávanie súťaží zverejnených vo vestníku verejného obstarávania podľa špecifikácií organizácie,
  • kompletnú prípravu, spracovanie a predloženie cenovej ponuky obstarávateľovi,
  • zastupovanie organizácie voči obstarávateľovi počas celého priebehu súťaže,
  • všeobecnú konzultačnú a poradenskú činnosť pri obstarávaní tovarov, služieb a prác,
  • poskytovanie ďalších služieb podľa špecifikácií organizácie súvisiacich so zákonom o verejnom obstarávaní.

 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky, mailom alebo osobne. Kontaktujte nás prosím – reagujeme obratom.