18. augusta 2016

Verejné obstarávanie pre verejnú správu

Pre organizácie verejnej správy ponúkame komplexné vedenie agendy verejného obstarávania v zmysle platnej legislatívy:

 • spracovanie plánu verejného obstarávania organizácie,
 • spracovanie smernice o verejnom obstarávaní organizácie a jej aktualizáciu,
 • zabezpečenie prieskumov trhu na zákazky v limite od 1000 eur do 5000 eur v zmysle vnútornej smernice organizácie,
 • realizáciu zákazok s nízkou hodnotou (tovary, služby a práce nie bežne dostupné na trhu) – prieskum trhu,
 • realizáciu zákazok s nízkou hodnotou (tovary, služby a práce bežne dostupné na trhu) – Elektronický kontraktačný systém (EKS),
 • zabezpečenie zverejňovania zákazok s nízkou hodnotou v profile verejného obstarávateľa,
 • realizáciu podlimitných a nadlimitných zákazok podľa potrieb organizácie,
 • kompletizáciu dokumentácie verejného obstarávania za účelom jej archivácie,
 • zastupovanie organizácie pri kontrolách postupov verejného obstarávania zo strany kontrolných orgánov,
 • všeobecnú konzultačnú a poradenskú činnosť pri obstarávaní tovarov, služieb a prác,
 • poskytovanie ďalších služieb podľa špecifikácií organizácie súvisiacich so zákonom o verejnom obstarávaní.

 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky, mailom alebo osobne. Kontaktujte nás prosím – reagujeme obratom.